ZEMNÍ PRÁCE

Kráčejícím bagrem MENZI MUCK A91

Vítám vás na stránkách naší firmy, která se snaží poskytovat nejlepší služby v oblasti zemních a výkopových prací. Firma působí na trhu od roku 1997 a má za sebou dlouhodobé zkušenosti. Poskytujeme nadstandardní práce pomocí kráčejícího bagru MENZI MUCK A91, kde používáme ekologicky odbouratelné náplně.

slider image slider image slider image slider image slider image

Práce na svazích

Široké postavení stroje umožňuje práci na nakloněných plochách, svazích při zachování minimálního náklonu základny.

Práce na spevněných i nespevněných površích

Práce na různých podložích vyžaduje dobrou znalost povrchů, které mohou mít různé vlastnosti (štěrk, kameny, břidlice), z důvodu nebezpečí přepadu.

Práce ve vodě

Bagr umožňuje práci ve vodních plochách do hloubky, která nepřesahuje úroveň otočné základny. Práce vyžaduje velké zkušenosti a opatrnost vzhledem k tomu, že častokrát není vidět dno nebo strukturu dna.

Kráčející bagr MENZI MUCK A91

Ať již při každodenním používání, na svahu do 100 %, ve vodních hloubkách do 1,8 metru nebo v hlubokém bahně, ať již v horách nebo na dně moře: pro Menzi Muck neexistují snad žádné hranice. Flexibilní pojezdové ústrojí je možné uzpůsobit každému podloží. Sotva existuje odvětví, pro které by byl Menzi Muck efektivním a ekonomickým partnerem.


práce za jednu hodinu se pohybuje od 1 100,- Kč.

Příslušenství

Optimální vytížení strojů Menzi Muck je zaručeno nejrůznějšími pracovními přístroji, počínaje od jednoduché lžíce rypadla, přes diverzní těžební a komunální agregáty až po vrtací lafety, nejrůznější drapáky a dobývací přístroje.

My začínáme tam, kde ostatní končí

Odvodňovací příkopy

Lichoběžníkovou (trapézovou) lžící je možno hloubit příkopy i na strmého svahu. A pro ještě lepší stabilitu může být A 91 vybaven bahenními opěrkami.

Příkrý svah

Pro extrémní svahy může být stroj dodatečně vybaven bezpečnostním navijákem pro zakotvení stroje.

Nástavec pro kácení a sběr náletových dřevin

flexibilní kácecí agregát byl vyvinutý pro těžbu energetické dřevní hmoty při čištění porostů. toto čištění, nebo lépe čistící probírky, se často vykonává v porostech na lesních průsmycích pro el. vedení, na okrajích cest a lesů, na březích vodotečí, atd. p>

Hrazení horských bystřin

K nejobtížnějším pracem patří hrazení horských bystřin. Strmé břehy, přírodní překážky a říční štěrk kladou na člověka a stroj ty nejvyšší nároky. Díky technice kráčejících bagrů jsou i takové situace zvládnutelné. Stroje Menzi Muck překonávají bez problémů překážky a nepotřebují cestu.

Práce v lesním hospodářství

Pro práci v lesním hospodářství může být A91 vybaven přibližovacími navijáky a harvestorovou hlavicí. Je schopen pracovat s oběma zařízeními najednou. Pro práci na extrémních lesních svazích je vhodná verze 4x4 plus, neboť se ukázala jako pohyblivější, zejména v probírkách.

Kráčivý pohyb po strmých svazích

Na velmi příkrých půdách, kde pásové podvozky již nelze použít, se kráčivé rypadlo pohybuje bez problémů. Ramenem se zapře o terén a přitahuje se (nebo odtlačuje) vpřed nebo vzad. Takto postupuje krok za krokem.

Využití v tocích a jezerech

Na bahnitých nebo podmáčených půdách může být kráčivé rýpadlo vybaveno speciálními bažinovými talíři. Do hloubky 150 cm postačí standardní vybavení. Do hloubek 150-300 cm již musí být použity bažinové talíře.

Naši zákazníci

S láskavým souhlasem zde uvádíme několik našich spokojených zákazníků