• čištění vodotečí a rybniků
  • práce v extremním a nepřístupném terénu (svahy, podmáčený terén, lesní porost...)
  • svahování
  • terénní úpravy (jezírka, zahrady, bazény ...)
  • čištění příkopů profilovou lžící
  • vytrhávání pařezů
  • práce na železnici, dálnici...
  • bourací a demoliční práce